Rounded Image
 

แบบบ้านตัวอย่าง ภูเก็ต

แบบบ้านตัวอย่าง ทางเราจะพยายามอัพเดท รูปแบบบ้านตัวอย่างใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ท่านได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจอีกหนึ่งช่องทาง ก่อนการตัดสินใจ ในการสร้างบ้าน ,อาคารพาณิชย์ หรืออื่นๆ โดยแบบบ้านต่างๆเหล่านี้ ได้นำมาทั้ง จากอินเตอร์เน็ต หรือบางส่วนเป็นแบบที่เราได้ก่อสร้างเอง เพื่อให้มีแบบหลากหลายมากที่สุดประกอบการตัดสินใจของท่าน

โดยแบบบ้านต่างๆที่เรานำมาลงนี้ หากท่านมีความประสงค์ต้องการ สร้างบ้านให้ได้ตามแนวทางแบบบ้านตัวอย่างเหล่านี้ ทางเรายินดีและสามารถดำเนินการสร้างให้ได้เช่นกัน

แบบบ้านตัวอย่าง แบบต่างๆ
แบบบ้านตัวอย่างที่ 4
แบบบ้านตัวอย่างที่ 9
แบบบ้านตัวอย่างที่ 1
แบบบ้านตัวอย่างที่ 2
แบบบ้านตัวอย่างที่ 7
แบบบ้านตัวอย่างที่ 5
แบบบ้านตัวอย่างที่ 8
แบบบ้านตัวอย่างที่ 6
แบบบ้านตัวอย่างที่ 3
แบบบ้านตัวอย่างที่ 10
แบบบ้านตัวอย่างที่ 11 งานสร้างบ้าน ภูเก็ต
 
Rounded Image
 

ติดต่อเรา:

Email : skuhomebuilder@gmail.comSKU Construction.,Co.Ltd.

เลขที่ 24/14,ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง,ภูเก็ต 83000
โทร. / แฟกซ์ : 076-624-799
มือถือ : 089-726-3766