Rounded Image
 
SKU Construction.,Co.Ltd.
เลขที่ 24/14 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง
ภูเก็ต  83000

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.00 น.
โทรศัพท์: 076-624-799
แฟกซ์: 076-624-799
มือถือ: 089-726-3766
skuhomebuilder@gmail.com
รูปที่ตั้งร้าน

ติดต่อเรา

โปรดกรอกรายละเอียดที่ต้องการติดต่อสอบถาม โดยเราจะติดต่อท่านกลับโดยใช้ อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกรายละเอียดให้เราไว้

ระบุชื่อชื่อผู้ติดต่อ
ระบุอีเมลล์ เพื่อทางเราสามารถติดต่อกลับได้
ระบุเบอร์โทรศัพมือถือ 10 โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย"-"
รายละเอียดที่ต้องการติดต่อ
เพื่อป้องการการทำสแปม โปรดยืนยันโดยใส่หมายเลขดังรูป Waiting code
 
Rounded Image
 

ติดต่อเรา:

Email : skuhomebuilder@gmail.comSKU Construction.,Co.Ltd.

เลขที่ 24/14,ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง,ภูเก็ต 83000
โทร. / แฟกซ์ : 076-624-799
มือถือ : 089-726-3766