Rounded Image
หน้าแรก / สร้างใหม่ บ้าน,อาคารพานิชและอื่นๆ / โครงการฝายกักเก็บน้ำ ราไวย์ ภูเก็ต
 
โครงการฝายกักเก็บน้ำ ราไวย์ ภูเก็ต
คลิกเพื่อดูขนาดภาพใหญ่
เจ้าของโครงการ : โกตุ๋ย :
สถาที่ตั้ง : ราไวย์ ภูเก็ต
พื้นที่ : N/A
100%
เสร็จสิ้น สมบูรณ์
งานฝายกักเก็บน้ำ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 

โครงการฝายกักเก็บน้ำ ราไวย์ ภูเก็ต
ขอขอบคุณ โกตุ๋ย เจ้าของโครงการที่มอบโอกาสให้เราทำงานครับ

 
Rounded Image
 

ติดต่อเรา:

Email : info@skuhomebuilder.com
Email : skuhomebuilder@gmail.com

SKU Construction.,Co.Ltd.

เลขที่ 24/14,ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง,ภูเก็ต 83000
โทร. / แฟกซ์ : 076-624-799
มือถือ : 089-726-3766