Rounded Image
หน้าแรก / ต่อเติม และ รีโนเวท / งานรีโนเวท ต่อเติมห้องนั่งเล่นและสระว่ายน้ำ
 
งานรีโนเวท ต่อเติมห้องนั่งเล่นและสระว่ายน้ำ
คลิกเพื่อดูขนาดภาพใหญ่
เจ้าของโครงการ : คุณกัญญา:
สถาที่ตั้ง : หมู่บ้าน ศรีสุชาติแกรนด์วิว ภูเก็ต
พื้นที่ : N/A
100%
เสร็จสิ้น สมบูรณ์
งานรีโนเวท ต่อเติมห้องนั่งเล่นและสระว่ายน้ำ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 

เสร็จสิ้น งานรีโนเวท ต่อเติมห้องนั่งเล่นและสระว่ายน้ำ ขอขอบคุณ คุณกัญญา เจ้าของบ้านที่มอบโอกาสให้เราได้แสดงผลงาน พื้นที่ตั้งผลงาน หมู่บ้านศรีสุชาติ ภูเก็ต

 
Rounded Image
 

ติดต่อเรา:

Email : info@skuhomebuilder.com
Email : skuhomebuilder@gmail.com

SKU Construction.,Co.Ltd.

เลขที่ 24/14,ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง,ภูเก็ต 83000
โทร. / แฟกซ์ : 076-624-799
มือถือ : 089-726-3766