Rounded Image
หน้าแรก / ต่อเติม และ รีโนเวท / โครงการ งานปรับปรุงขยายศาลาพร้อม ห้องเก็บของ กมลาพาราไดซ์ ภูเก็ต
 
โครงการ งานปรับปรุงขยายศาลาพร้อม ห้องเก็บของ กมลาพาราไดซ์ ภูเก็ต
คลิกเพื่อดูขนาดภาพใหญ่
เจ้าของโครงการ : กมลาพาราไดซ์:
สถาที่ตั้ง : กมลาพาราไดซ์ ภูเก็ต
พื้นที่ : N/A
100%
เสร็จสิ้น สมบูรณ์
หมวดงานรีโนเวท
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
 

งานปรับปรุงขยายศาลาพร้อม ห้องเก็บของ กมลาพาราไดซ์ ภูเก็ต 

พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณ กมลา ภูเก็ต

ขอขอบคุณเจ้าของโครงการ กมลาพาราไดซ์ ภูเก็ต ที่มอบความไว้วางใจให้เราได้ทำงานให้กับท่าน

 
Rounded Image
 

ติดต่อเรา:

Email : info@skuhomebuilder.com
Email : skuhomebuilder@gmail.com

SKU Construction.,Co.Ltd.

เลขที่ 24/14,ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง,ภูเก็ต 83000
โทร. / แฟกซ์ : 076-624-799
มือถือ : 089-726-3766